กรอกข้อมูลสมัครงาน


* ระบุวันที่เริ่มทำงานได้
  ข้อมูลส่วนตัว   (Personal Information)
ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง
เลือกไฟล์ เปลี่ยนรูป ลบรูป

กรอกชื่อจริง
กรอกนามสกุล
กรอกชื่อจริง ภาษาอังกฤษ
กรอกนามสกุล ภาษาอังกฤษ

* กรอกเบอร์โทรที่ติดต่อได้
* กรอกอีเมล์ที่ใช้ติดต่อ

* ระบุวันเกิด
* กรอกอายุ
ซม. (cm.)

กก. (kg.)* กรอกเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
 
* ระบุวันที่ออกบัตร
* ระบุวันที่หมดอายุ


  ประสบการณ์การทำงาน  เริ่มจาก ปัจจุบันไปอดีต
องค์กร / บริษัท
ตำแหน่งงาน
อายุงาน/ปี
 
เงินเดือนที่ได้รับ
;;;
;;;
;;;
  Upload ไฟล์ CV,resume
Select fileChange Remove