สามารถสอบถามรายละเอียดหรือการสมัครได้ที่ :
  • ติดต่อคุณ : คุณ สุวาลี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
  • โทรศัพท์ : 02-8158360 ต่อ 164
  • email : suwalee@tnadvance.com

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

เปิดชม : 179

คุณสมบัติ : อายุ 25 ปี ขึ้นไป 

วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป  สาขา บัญชี

ประสบการณ์ : มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป

1.ตรวจเอกสารตั้งหนี้ VC ( พร้อมปริ้นใบปะหน้า )

2.วางบิล ( บันทึกใบรับวางบิล ทั้ง SUP และในครือ )

3. ตั้งค่าใช้จ่าย GL เอกสารเงิดสด

4. ตรวจภาษี / ยื่น ภพ.30

5.ประมาณการเจ้าหนี้ค้างจ่าย ส่งผู้บริหาร

6. ปิดใบสั่งผลิต

7.ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ( ปรับปรุงค่าเสื่อม )

8. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

สวัสดิการ :
โบน้ส,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม,จัดนำเที่ยวประจำปี,
ตรวจสุขภาพประจำปี,กีฬาสีประจำปี
ติดต่อสมัครงาน :
คุณสุวาลี อ่อนทรัพย์
โทร.02-815-8360 ต่อ 164
emai : suwalee@tnadvance.com